ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. BEGRIPPEN
1.1 Algemene voorwaarden
Deze door FLOOW Yoga & Health Studio gehanteerde algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website en in het ledenadministratiesysteem “Momoyoga”.
1.2 FLOOW Yoga & Health Studio
Waar in dit reglement gesproken wordt over FLOOW Yoga & Health Studio wordt specifiek bedoeld de studio aan de Heerbaan 15a, 6097AV, Heel, ingeschreven bij de KVK te Roermond onder 62595806.
1.3 Yogi
Degene die les(sen) volgt of wenst te volgen bij FLOOW Yoga & Health Studio. Lees de klant of het lid van FLOOW Yoga & Health Studio.
1.4 Docent
De persoon die de lessen geeft. FLOOW Yoga & Health Studio maakt gebruik van meerdere docenten die de verschillende yogalessen geven. De docenten hebben hiervoor een geschikte opleiding gevolgd en hebben ruime ervaring.
1.5 Lidmaatschap
Via het lidmaatschap sluit een yogi aan bij FLOOW Yoga & Health Studio, dit kan onder de vorm van een abonnement of een strippenkaart.
1.6 Abonnement
Met abonnementen kunnen yogi's lessen boeken per maand. Een abonnement wordt maandelijks door middel van automatisch incasso verlengd.
1.7 Kalenderjaar
Periode van de eerste tot en met de laatste dag van een jaar, bijvoorbeeld een (1) januari 2022 tot en met eenendertig (31) december 2022.
1.8 Kalendermaand
Periode van de eerste tot en met de laatste dag van een maand, bijvoorbeeld een (1) tot en met eenendertig (31) januari
1.9 Abonnementsmaand
Periode vanaf de dag dat het onlinebetalingsproces in Momoyoga met succes is afgerond tot dezelfde dag van de volgende maand, bijvoorbeeld van twaalf (12) januari, de dag waarop online aankoop heeft plaatsgevonden, tot twaalf (12) februari.
1.10 Strippenkaart
Een strippenkaart is flexibel in te plannen. Met een strippenkaart is één tegoed gelijk aan één les. Je kunt het aantal strippen naar wens en mogelijkheid besteden binnen de aangegeven periode. Er is een aparte speciale strippenkaart voor online lessen.
1.11 Proefles
Elke nieuw ingeschreven yogi kan eenmalig twee willekeurige proeflessen boeken, te besteden binnen 1 maand na aankoopdatum, ongeacht vrije dagen of vakanties van de yogi of studio. Daarna kan een abonnement of strippenkaart aangekocht worden. Een proefles is een strippenkaart bestaande uit 2 lessen.
1.12 Cadeaukaart
Een cadeaukaart (Cheer-up) is aan te kopen voor een ander. Staat gelijk aan 1 strip=1 yogales. De kaart is na aankoopdatum 1 jaar geldig. Restitutie van het geld is niet mogelijk.
1.13 Workshop
Een bij of door FLOOW Yoga & Health Studio te geven of gegeven workshop.
1.14 Website
De website van FLOOW Yoga & Health Studio.
1.15 Yoga ledenadministratiesysteem “Momoyoga”
FLOOW Yoga & Health Studio maakt gebruik van het gebruiksvriendelijke ledenadministratiesysteem Momoyoga voor opvolging van je lesrooster, inschrijvingen en betalingen. Het is één overzichtelijk systeem welke bereikbaar via de app of de browser.
Inschrijven via: https://www.momoyoga.com/FLOOW-yoga/register/
Inloggen via: https://www.momoyoga.com/FLOOW-yoga/login
1.16 Vimeo
FLOOW Yoga & Health Studio maakt gebruik van het online videohostingplatform Vimeo voor het aanbieden van haar online yogalessen. Voor toegang kan men een account aanmaken maar dit is niet verplicht. Bij aanmelding in Momoyoga wordt een link met wachtwoord gedeeld waarmee men de video kan bekijken. Dit kan via de app of browser.

Artikel 2. TOEPASSELIJKHEID
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle abonnementen en strippenkaarten bij FLOOW Yoga & Health Studio. Door deelname verklaart de yogi zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. FLOOW Yoga & Health Studio kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de website.

Artikel 3. LIDMAATSCHAP, ABONNEMENTEN, STRIPPENKAART en LOSSE LESSEN
3.1 Hoe een lidmaatschap aanvragen
Een nieuw lidmaatschap kan je aanvragen in de Momoyoga via volgende link: https://www.momoyoga.com/FLOOW-yoga/register/. Een Lidmaatschap kan op elk gewenst moment in de maand gestart worden en geschiedt nadat er is ingeschreven en een aankoop is gedaan van een abonnement of strippenkaart in Momoyoga.
3.2 Soorten lidmaatschap
Lidmaatschap kan onder de vorm van een abonnement of een strippenkaart. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
3.2.1. Abonnement
Met abonnementen kunnen yogi's lessen boeken per maand. Een abonnement wordt automatisch iedere maand vernieuwd. Volgende abonnementen zijn beschikbaar:
- Maandabonnement [Change], 4 lessen per maand
- Maandabonnement [Cult], onbeperkt aantal lessen per maand
3.2.2. Strippenkaart
Met een strippenkaart boek je een vast aantal lessen in plaats van een periode. Strippenkaarten gebruiken een systeem op basis van strippen; één tegoed staat gelijk aan één les. Volgende strippenkaarten zijn beschikbaar:
- Cadeaukaart [Cheer-up], geef 1 willekeurige les cadeau, 12 maanden geldig
- Proefles [Check in], 2 willekeurige lessen om te proberen, slechts één boeken en 1 maand geldig
- Strippenkaart [Chill], 10 lessen naar keuze, 12 weken geldig
- Flexi strippenkaart, 5 lessen naar keuze, 10 weken geldig
- Online strippenkaart [Connect], 3 lessen naar keuze, 1 maand geldig.
Restitutie van het lesgeld (lees: abonnementen, strippenkaart en cadeaukaart) is niet mogelijk. Bij abonnementen is het niet mogelijk overgebleven lessen mee over te nemen naar de volgende maand. De lessen hebben een geldigheid van 1 abonnementsmaand. Bij opzegging van het abonnement vervallen al deze lessen. Ook overstappen van abonnement type geeft geen mogelijkheid om de lessen mee over te nemen naar het nieuwe abonnement.
3.3 Lesrooster
Het geldende lesrooster is terug te vinden op de website www.floowstudio.nl en in de Momoyoga (https://www.momoyoga.com/floow-yoga/). FLOOW Yoga en Health Studio behoudt zich het recht om het lesrooster op elk moment te wijzigen. Wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd door vermelding op de website of per e-mail. Bij overmacht behoudt FLOOW Yoga en Health Studio zich het recht voor om een geplande les te annuleren, dan wel de op het lesrooster genoemde docent te wijzigen. In dit geval vindt geen restitutie van lidmaatschapsgeld plaats.

3.4 Verlofperiodes
FLOOW Yoga en Health Studio probeert het hele jaar door continuïteit in de lessen te garanderen. Tijdens volgende periodes wordt afgeweken van het vaste lesrooster en kan de studio gesloten zijn.
- Zomermaanden, gedurende de zomermaanden juli en augustus wordt een aangepast lesrooster opgemaakt, hierbij zal de verhouding tussen fysieke en online lessen aangepast worden.
- Feestdagen, tijdens de nationale feestdagen wordt er geen lesgegeven
Het tarief voor een lidmaatschap van abonnementen is een vast bedrag per maand waarbij rekening is gehouden met de vaste verlofperiodes. Reductie van het aantal lessen in verlofperiodes of door nationale feestdagen geeft geen recht op vermindering van het abonnementsgeld. Ook verlof van de yogi kan geen aanleiding geven tot reductie van het abonnementsgeld voor de betreffende periode.

3.5 Aanmelden en annulering van de les
FLOOW Yoga en Health Studio wil met Momoyoga voor de yogi's steeds de actuele status van het lidmaatschap weergeven. De lessen zullen wekelijks plaatsvinden, met uitzondering van de aangegeven feestdagen en vakanties. Mocht de les onverhoopt uitvallen dan wordt er gezocht naar een gecertificeerde vervangende docent of wordt de les online ingevuld.

Aan de yogi wordt gevraagd om maximaal vooraf aan te melden voor de les via de Momoyoga, Voor elke les zijn maximaal 10 plaatsen beschikbaar (rekening houdend met de RIVM-richtlijnen met betrekking tot Corona). Via Momoyoga is het resterende aantal beschikbare plaatsen op ieder moment zichtbaar. Boeken van een les kan tot aanvang van de les gebeuren. Je kan alleen deelnemen aan een les als je van tevoren aangemeld bent.

Annuleren van een aanmelding kan tot 4 uur voor aanvang van de les. Dit geeft andere yogi’s de mogelijkheid bij een volgeboekte les om toch nog te kunnen deelnemen. Bij een volgeboekte les behoudt FLOOW Yoga en Health Studio het recht om de les in mindering te brengen op de strippenkaart of abonnement indien niet werd geannuleerd.

Tijdens de Corona pandemie en/of lockdown worden online lessen aangeboden in Momoyoga als link met wachtwoord. Deze zijn aan te kopen met de Connect strippenkaart. Iedere dag is een online yogales beschikbaar in Momoyoga voor jezelf aan te melden. Iedere 1ste, 11e en 21ste dag van de maand wordt een nieuwe online yogales aangeboden. Het betreft steeds een link naar het online videohostingplatform Vimeo waar de online yogales kan worden bekeken. Er is een handige app beschikbaar of kijk via de browser de lessen zo vaak je wilt, waar je maar wilt en wanneer je maar wilt. De online yogales hoeft maar 1 keer aangekocht te worden en kan gepauzeerd, teruggespoeld en voorruit gespoeld worden. Na de aanmelding in Momoyoga ontvang je per direct de link met wachtwoord waarna je kan starten met de yogales. De link is in 10 dagen zo vaak als je maar wilt te bekijken.
3.6 Wachtlijst bij volgeboekte les
Met de wachtlijstfunctie in Momoyoga kan een yogi zich toch aanmelden voor een volgeboekte les. Mocht er een afmelding zijn voor de les, dan wordt de eerste yogi op de wachtlijst automatisch ingeschreven en ontvangt een e-mailbericht.

Artikel 4. PRIJZEN, PRIJSWIJZIGINEN EN BETALINGEN
4.1 Prijzen
Alle actuele prijzen staan vermeld op de website www.floowstudio.nl en in Momoyoga. FLOOW Yoga en Health Studio behoudt het recht prijzen te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd door vermelding op de website, of per e-mail.
4.2 Betalingen
Een lidmaatschap wordt voorafgaand aan de les betaald. Betaling kan geschieden door:
4.2.1. Abonnementen worden betaald via “automatische incasso”
4.2.2 Strippenkaarten kunnen worden betaald met iDeal, Bancontact, of contant in de studio.
4.2.3 Pinnen is niet mogelijk in de studio.
Betaling van een abonnement geschiedt steeds via “automatische incasso”. Hierbij machtigt de yogi FLOOW Yoga en Health Studio om periodiek een bepaald geldbedrag van een bankrekening af te schrijven. "Automatisch" wil zeggen dat de yogi, nadat hij machtiging heeft gegeven, niets meer hoeft te doen. Deze machtiging vindt plaats bij de bestelling van het betreffende abonnement in Momoyoga. Machtigingen die door de Yogi zelf stop worden gezet zijn evengoed onderhevig aan de opzegtermijn zoals deze in artikel 5 worden omschreven.
Alle actuele prijzen staan vermeld op de website www.floowstudio.nl en in Momoyoga.
4.3 Actief / Inactief lidmaatschap
In Momoyoga wordt onderscheid gemaakt tussen actieve en inactieve lidmaatschappen. Wanneer een Yogi een lopend abonnement heeft, zal deze als actief gekarakteriseerd worden. Een Yogi met een beëindigd abonnement (vanaf 4 weken na einddatum) zal op inactief komen staan. Wanneer deze yogi’s daarna weer een product (abonnement of strippenkaart) zal afnemen zal er een nieuw lidmaatschap aangemaakt worden. De kosten hiervoor zijn €29,50 (dit geldt niet voor nieuwe yogi’s).
4.4 Facturatie
Incasso’s die niet voldaan kunnen worden maar ook lidmaatschap kosten worden apart gefactureerd


Artikel 5. BEËINDIGEN / WIJZIGEN ABONNEMENT
5.1 Minimale looptijd abonnementen
Alle abonnementen hebben een looptijd van minimaal drie (3) maanden, daarna kan het abonnement maandelijks opgezegd worden. Ben je later dan de aankoopdatum (lees abonnementsdatum) van je abonnement, dan loopt de maand extra door en zal de lopende maand PLUS de hele daaropvolgende kalendermaand in rekening worden gebracht, waarmee toestemming wordt gegeven om vanaf de daaropvolgende maand de maandelijkse incasso te stoppen. Beëindigen van het Lidmaatschap dient te geschieden per e-mail aan info@floowstudio.nl.

Ook via Momoyoga kan een doorlopend abonnement beëindigd worden via Mijn lesrooster. Hierbij zal er automatisch een e-mail aan FLOOW Yoga & Health Studio geopend worden om aan te geven dat het abonnement stopgezet mag worden. Pas nadat de yogi per e-mail een bevestiging heeft ontvangen dat de opzegging in goede orde is ontvangen, is sprake van een rechtsgeldige opzegging. Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.
5.2 Wijzigingen Lidmaatschap
Wanneer er een wijziging van het soort lidmaatschap wordt aangevraagd moet er rekening worden gehouden met de minimale looptijd volgens artikel 5.1. Daarbij zal ook de criteria van een actieve en inactieve yogi in acht genomen moeten worden volgens artikel 4.3.

Overige Wijzigingen van het Lidmaatschap, onder meer het wijzigen van het rekeningnummer of de abonnementsvorm, dienen te geschieden voor de 15e (vijftiende) van de lopende maand per e-mail aan info@floowstudio.nl om van effect te gaan op de eerstvolgende betaling van de eerstvolgende abonnementsmaand. Zijn wijzigingen vermeldt tussen de 15e (vijftiende) en de 30e/31e (dertigste/ eenendertigste) van de huidige maand, dan blijven de huidige gegevens de eerstvolgende kalendermaand van kracht en gaat de wijziging de kalendermaand erna van kracht.
5.3 Ziekte / Overmacht
Bij langdurige ziekte, bijzondere persoonlijke omstandigheden, of een blessure kan door de yogi het Lidmaatschap vroegtijdig worden beëindigd, waarmee wordt bedoeld voor de derde maand. Een verzoek om vroegtijdige beëindiging moet tijdig schriftelijk worden ingediend bij FLOOW Yoga & Health Studio. FLOOW Yoga & Health Studio behoudt zich het recht voor te verzoeken om een doktersverklaring. Het verzoek kan ingediend worden per e-mail aan: info@floowstudio.nl

Artikel 6. LEDENADMINISTRATIESYSTEEM “MOMOYOGA”
6.1 Momoyoga via app voor iOS en Android
De Momoyoga app voor yogi's is gratis te downloaden in de App Store en op Google Play.
Yogi's kunnen met de app het online lesrooster bekijken en lessen boeken en annuleren.
6.2 Momoyoga via browser
Momoyoga is ook te gebruiken op smartphone, tablet, laptop of PC via een webbrowser. Dit kan via één van de volgende links:
- Inschrijven via: https://www.momoyoga.com/FLOOW-yoga/register/
- Inloggen via: https://www.momoyoga.com/FLOOW-yoga/login
Artikel 7. AANSPRAKELIJKHEID
7.1 Deelname lessen of workshops
Deelname aan de (online)lessen en/of workshops geschiedt voor eigen risico. Iedereen dient zelf bij deelname van de lessen cq workshops, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor hem/haar medisch verantwoord is. FLOOW Yoga en Health Studio is niet aansprakelijk voor lichamelijk- en/of geestelijk letsel of blessures, noch voor enigerlei vorm van letsel voor, tijdens of na de les.
7.2 Advies en eigen verantwoordelijkheid
Wij kunnen van tevoren advies geven indien gewenst en onze lessen zijn professioneel en zorgvuldig samengesteld. Desalniettemin ligt de eindverantwoordelijkheid bij de deelnemer zelf. FLOOW Yoga en Health Studio adviseert het volgende om het risico op een blessure of letsel te verminderen:
- Consulteer een arts voor je met lessen begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.
- Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan de betreffende docent vóór aanvang van de les
- Luister goed naar de instructies van de betreffende docent en volg deze op
- Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar
- Voer de oefeningen zorgvuldig uit en houd rekening met je lichamelijke beperkingen
- Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn
- Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt
- Voer tijdens de menstruatie geen omgekeerde houdingen uit.

FLOOW Yoga en Health Studio is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of schade van persoonlijke eigendommen van de deelnemer, noch voor enigerlei vorm van schade voor, tijdens of na de les. De lessen zullen plaatsvinden aan de Heerbaan 15a te Heel. Eigenaren van het pand kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke of materialistische schade.

Auto’s kunnen geparkeerd worden op het Wilhelminaplein. Parkeren op eigen risico.
Kom je met openbaar vervoer (OV), dan stopt de bus voor de deur op de Heerbaan in Heel.

Artikel 8. PERSOONSGEGEVENS
Naleving van de privacy rechten van onze yogi’s is erg belangrijk voor ons. Vandaar dat wij de Wet bescherming persoonsgegevens 1998 en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) naleven. FLOOW Yoga en Health Studio verzamelt persoonsgegevens van de yogi's voor het bijhouden van de aanwezigheden, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie.

FLOOW Yoga en Health Studio gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij aan de bepalingen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Op de website van FLOOW Yoga en Health Studio (https://floowstudio.com/privacy-verklaring) is een privacy-statement terug te vinden.Artikel 9. TOEPASSELIJKHEID RECHT EN GESCHILLENBESLECHTING
Bij geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn bevestigd door FLOOW Yoga en Health Studio.

Eventuele geschillen verband houdende met onderhavige algemene voorwaarden, een lidmaatschap, het volgen van lessen of het afnemen van andere producten en diensten van of bij FLOOW Yoga en Health Studio zullen in eerste instantie worden beslecht door een erkende bemiddelaar.

Indien het niet lukt om tot een bevredigende oplossing voor beide partijen te komen bij een erkende bemiddelaar zal het geschil worden beslecht bij de bevoegde rechtbank.ALGEMENE VOORWAARDEN
ONLINE ACTIVITEITEN


Deze Algemene voorwaarden, zoals van tijd tot tijd aangepast, zijn van toepassing op alle overeenkomsten en diensten die FLOOW Yoga & Health Studio aanbiedt via www.floowstudio.nl en het online video hostingplatform Vimeo en zijn van toepassing in aanvulling op de algemene voorwaarden die te vinden zijn op www.floowstudio.nl.

Artikel 10. VERANTWOORDELIJKHEID/AANSPRAKELIJKHEID YOGI
• Het volgen van de online yogalessen zoals deze worden aangeboden door FLOOW Yoga en Health Studio geschieden op eigen risico.
• De yogi is zelf verantwoordelijk voor het nemen van voorzorgsmaatregelen zodat geen blessures of ongevallen ontstaan. De yogi dient er onder meer voor zorg te dragen dat bewogen of gezeten wordt in een veilige omgeving, dat lichamelijke beperkingen in acht worden genomen en dat blessures of overbelasting wordt voorkomen. Bovendien is de yogi zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop hij/zij het advies van FLOOW Yoga & Health Studio aanvaardt en opvolgt.
• Het kijken van onze video’s of deelname aan een aangeboden dienst zijn geen vervanging voor therapie of andere medische behandeling of diagnose. Als je in het verleden of op dit moment een medische behandeling of therapie ondergaat of hebt ondergaan voor kwesties met betrekking tot geestelijke gezondheid, zijn onze diensten of producten mogelijk niet geschikt voor jou. Neem contact op met jouw huisartsarts of (behandelend) specialist met de vraag of het deelnemen aan de aangeboden dienst voor jou geschikt is op dit moment.


Artikel 11. AANSPRAKELIJKHEID FLOOW YOGA & HEALTH STUDIO
• De video’s worden aangeboden op het online video hostingsplatform Vimeo en worden begeleid door een gekwalificeerd docent. Dit begeleiden gebeurt visueel en met spraak. Iedere yogi dient zelf bij deelname van de online lessen zich ervan te vergewissen of deelname voor hem/haar medisch verantwoord is. FLOOW Yoga en Health Studio is niet aansprakelijk voor lichamelijk- en/of geestelijk letsel of blessures, noch voor enigerlei vorm van letsel voor, tijdens of na de les
• FLOOW Yoga & Health Studio doet haar uiterste best om juiste adviezen en informatie te verstrekken op het online video hostingsplatform Vimeo en/of de diensten, maar geeft ter zake geen garanties af
• FLOOW Yoga & Health Studio is niet aansprakelijk voor schade die de yogi lijdt als gevolg van het gebruik van de diensten en/of het gebruik van het online video hostingsplatform Vimeo

Artikel 12. OVERMACHT
FLOOW Yoga & Health Studio is niet aansprakelijk voor enige vertraging of niet-nakoming, direct of indirect, als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken en storingen al dan niet als gevolg van wederrechtelijk handelen van derden.


Artikel 13. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
De intellectuele eigendomsrechten op en/of voortvloeiend uit de diensten en/of het gebruik van het video hostingsplatform Vimeo, inclusief alle inhoud op het video’s op de website www.floowstudio.nl en het online video hostingsplatform Vimeo, berusten bij FLOOW Yoga & Health Studio, tenzij anders is vermeld. Het is de yogi niet toegestaan diensten of informatie van het video hostingsplatform Vimeo te verveelvoudigen, op te slaan, openbaar te maken, te framen, te bewerken of daarvan afgeleide werken te maken, in welke vorm dan ook, op welke wijze dan ook, hetzij elektronisch, door fotokopieën, opnamen of op enig andere manier of op enige manier hieraan bij te dragen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FLOOW Yoga & Health Studio.
Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 8 December 2022.