PRIVACY VERKLARING

PRIVACY VERKLARING

FLOOW Yoga en Health Studio verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In deze privacyverklaring zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website van FLOOW Yoga en Health Studio en de aanverwante platformen Momoyoga, MailChimp en Vimeo. FLOOW Yoga en Health Studio behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. FLOOW Yoga en Health Studio verstrekt de persoonsgegevens van yogi’s nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de yogi’s aan derden. FLOOW Yoga en Health Studio neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je toch het idee dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@floowstudio.nl.

A. DOELEINDEN
FLOOW Yoga en Health Studio verzamelt persoonsgegevens van yogi’s voor de volgende doeleinden:
• Het verzamelen van persoonsgegevens ten behoeve van analyses met betrekking tot type les, bezettingsgraad les en bijvoorbeeld gekozen abonnementen.
• Verzamelen van persoonsgegevens via de website www.floowstudio.nl
o Op de website kan de yogi gebruik maken van een contactformulier.
o Op de website kan de yogi zich aanmelden voor een maandelijkse nieuwsbrief.
• Het verzamelen van persoonsgegevens ten behoeve van informatievoorziening van de yogi, onder meer bij het annuleren van lessen en workshops, per e- mail of telefoon, en het op de hoogte stellen van de yogi bij gewijzigde Algemene Voorwaarden of andere regelgeving (zoals COVID19 richtlijnen).
• Het verzamelen van persoonsgegevens ten behoeve van informatievoorziening in het belang van FLOOW Yoga en Health Studio, bijvoorbeeld bij administratieve vragen of dergelijke.
• FLOOW Yoga en Health Studio verzamelt via Momoyoga bij aanschaf van een product op zijn minst voor- en achternaam van de Deelnemer, alsmede e-mailadres en/of telefoonnummer, om de yogi in staat te stellen lessen te reserveren (‘inboeken) en annuleren. Indien door de yogi wordt afgezien van het verstrekken van deze persoonsgegevens, is het voor de yogi niet mogelijk om volledig gebruik te maken van het online reserveringssysteem, waarmee toegang tot de Activiteiten van FLOOW Yoga en Health Studio niet verzekerd kan worden.
• Naast primaire gegevens in Momoyoga staat de yogi het vrij om de geboortedatum in te geven om FLOOW Yoga & Health Studio in staat te stellen om een felicitatiemail te versturen.
• Het onthouden van persoonsgebonden betalingsgegevens ten behoeve van het uitvoeren van de maandelijkse incasso ten aanzien van de overeenkomst tussen FLOOW Yoga en Health Studio en de yogi op het ledenadministratiesysteem Momoyoga.

B. BEWAREN, WIJZIGEN en VERWIJDEREN PERSOONSGEGEVENS
Indien de yogi geen prijs stelt op het ontvangen van de nieuwsbrief van FLOOW Yoga en Health Studio kan met het verzoek uitgeschreven te worden. Bij uitschrijving worden persoonsgegevens gedeactiveerd en niet automatisch verwijderd. De yogi heeft daarnaast recht op inzage, rectificatie en wissen van persoonsgegevens. Een dergelijk verzoek dient schriftelijk te worden gecommuniceerd aan info@floowstudio.nl. Indien gevraagd wordt om het wissen van persoonsgegevens dient de Deelnemer te specificeren welke persoonsgegevens op welke plaatsen uit artikel C. verwijderd dienen te worden. Wijzigingen van persoonsgegevens worden binnen een termijn van 4 weken afgehandeld.

C. LOCATIES VERWERKING PERSOONSGEGEVENS
FLOOW Yoga en Health Studio maakt gebruikt van verschillende online administratiesystemen om persoonsgegevens te bewaren. Door gebruik te maken van de diensten van FLOOW Yoga en Health Studio stemt de Deelnemer in met het verwerken van Persoonsgegevens op de hierna te noemen plekken. FLOOW Yoga en Health Studio kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking van de omgang van die partijen met persoonsgegevens. Lees daarvoor de veiligheids- en privacy voorwaarden van de betreffende partij.
• Momoyoga: ten behoeve van de administratie van de yogi maakt FLOOW Yoga en Health Studio gebruik van het ledenadministratiesysteem Momoyoga. Yogi kunnen met hun persoonlijke logingegevens producten aanschaffen en diensten reserveren. Momoyoga maakt hiervoor gebruik van Cookies. Informatie over de privacy, cookie en veiligheidsverklaringen van Momoyoga is hier beschikbaar.
• MailChimp: ten behoeve van het versturen van nieuwsbrieven en informatievoorziening aan yogi’s maakt FLOOW Yoga en Health Studio gebruik van MailChimp. De privacyverklaring van MailChimp is hier beschikbaar. Ontvangers van mails via MailChimp kunnen zich op elk moment eenvoudig uitschrijven door op de daarvoor bestemde link onderaan de ontvangen mail te klikken.
• Facebook/Instagram: ten behoeve van marketingdoeleinden maakt FLOOW Yoga en Health Studio gebruik van Facebook en Instagram. Hierop is de Facebook Workplace Premium Privacy Policy van toepassing, alsmede het Instagram Gegevensbeleid.
• Vimeo: FLOOW Yoga & Health Studio maakt gebruik van het online videohostingplatform Vimeo voor het aanbieden van haar online yogalessen. Voor toegang kan men een account aanmaken maar dit is niet verplicht. Informatie over de privacy [klik hier], cookie [klik hier] van Vimeo zijn beschikbaar.

D. BEWAARTERMIJN
Persoonsgegevens die bij ons bekend zijn geworden bij ons via Momoyoga, nieuwsbrief of contactformulier worden maximaal 7 jaar bewaard. Vragen over Termijnen of Privacybeleid van Momoyoga kan je opvragen door een bericht te sturen naar info@momoyoga.com.

E. COOKIES
FLOOW Yoga en Health Studio gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij jouw eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

F. KLACHTEN
De yogi behoudt ten alle tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

G. WIJZIGINGEN
FLOOW Yoga en Health Studio behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor wijzigingen.

H. DELEN EN OPENBAAR MAKEN
FLOOW Yoga en Health Studio deelt nooit persoonsgegevens van yogi’s. Voor beeldmateriaal welke is gemaakt tijdens bv een les zal en altijd persoonlijk contact worden gezocht, en alleen met jouw toestemming, zal dit beeldmateriaal gebruikt kunnen worden op Facebook of Instagram.

Dit privacy beleid is voor het laatst gewijzigd op 18 Mei 2021.