DISCLAIMER

FLOOW Yoga en Health Studio, met KvK-nummer 62595806, hierna 'FLOOW Yoga en Health Studio’ wil u hartelijk welkom heten op www.floowstudio.nl (“website”). Door deze website te gebruiken stemt u met deze disclaimer in. FLOOW Yoga en Health Studio kan de inhoud van de website en deze disclaimer altijd aanpassen zonder dat u daarover bericht ontvangt. De inhoud van deze website is door FLOOW Yoga en Health Studio zorgvuldig samengesteld, maar gebruik van de website is op eigen risico. FLOOW Yoga en Health Studio zal zich naar haar beste vermogen inspannen om de inhoud van de website zo correct mogelijk te houden, maar staat er niet voor in dat haar website altijd juist of volledig zal zijn. Informatie omtrent producten en diensten, kan fouten omvatten of achterhaald zijn. FLOOW Yoga en Health Studio is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) deze website of op andere websites die naar de website van FLOOW Yoga en Health Studio verwijzen of voor informatie die zonder voorafgaand overleg met FLOOW Yoga en Health Studio op de website van FLOOW Yoga en Health Studio wordt geplaatst door derden. Handelingen die u op basis van deze website of de door FLOOW Yoga en Health Studio verstrekte informatie verricht, komen voor uw eigen rekening en risico. Op grond van die fouten of achterhaalde informatie, kan dus ook geen overeenkomst tussen u en FLOOW Yoga en Health Studio tot stand komen.

Als u een klacht heeft, dan hoort FLOOW Yoga en Health Studio dat graag. Stuur uw klacht over de inhoud naar info@floowstudio.nl. U mag deze website gebruiken, maar u kunt geen aanspraak maken op Intellectuele Eigendomsrechten van FLOOW Yoga en Health Studio of die van licentiegevers. FLOOW Yoga en Health Studio behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de website voor, waaronder inbegrepen maar niet beperkt tot: de teksten, vormgeving, afbeeldingen, merken en domeinnamen van FLOOW Yoga en Health Studio. Het is niet toegestaan om de (inhoud van) de website of een gedeelte daarvan te kopiëren, te verveelvoudigen of ter beschikken te stellen aan derden zonder voorafgaande toestemming daartoe van FLOOW Yoga en Health Studio. Toestemming voor het gebruik van inhoud van deze website op publiekelijk toegankelijke plaatsen kunt u altijd via www.floowstudio.nl aanvragen. Mocht het zo zijn dat FLOOW Yoga en Health Studio per abuis uw auteursrecht geschonden heeft door het gebruik van artikelen of afbeeldingen, laat het FLOOW Yoga en Health Studio weten via info@floowstudio.nl. Eventuele artikelen of afbeeldingen die het auteursrecht schenden, worden dan direct van de website verwijderd, zonder dat FLOOW Yoga en Health Studio verplicht is tot enige schadevergoeding.